Tukea lasten osallistumismaksuihin

Vähävaraisten perheiden tukeminen lasten urheiluharrastuksen kustannuksissa

Useilla paikkakunnilla on mahdollista saada toimeentulotuen kautta tukea harrastamisen kustannuksiin. Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Lasten harrastusmenot sisältyvät tavallisesti lasten perusosalla katettaviin menoihin. Tarvittavien harrastusmenojen maksaminen ei kuitenkaan ole aina perusosan puitteissa mahdollista, joten monissa kunnissa niihin voidaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi ja sitä haetaan kunnan sosiaalivirastosta. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään kuukaudeksi kerrallaan.

Mikkelin myöntämät tuet lasten harrastusmenoihin:

Lasten harrastusmenoihin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea, mikäli se arvioidaan lapsen tai perheen erityisten olosuhteiden perusteella tarpeelliseksi. Tuen saaminen edellyttää pääsääntöisesti pitkäaikaista toimeentulotuen asiakkuutta.

Vuonna 2016 tukea myönnetään harrastusmenoihin korkeintaan 150 euroa/lapsi/vuosi.

Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen verkkosivuilta.