Voimisteluliitto myönsi MNV:lle 1500€ stipendin laadukkaasta toiminnasta!

15.10.2018

Voimisteluliitto myöntää vuoden 2018 aikana 26:lle seuralle ympäri Suomea 1500 euron arvoisia Voimistelukoulustipendejä. Stipendin saajien tulee olla laatuseura-kriteerit täyttävä seura, jolla on voimistelukoululisenssi käytössä. Laatuseurojen merkkinä oleva Tähtiseura-ohjelma on Suomen Olympiakomitean, alueliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma.

Voimisteluliiton myöntämän Voimistelukoulustipendin saamiseksi Voimisteluliitto on edellyttänyt laatuseura-kriteerien lisäksi kolme muuta kriteerinä. Yksi kriteereistä on ollut yhteistyö alueen päiväkotien ja koulujen kanssa ohjattujen tuntien muodossa. MNV on tehnyt yhteistyötä Mikkelissä esimerkiksi Peitsarin koulun ja Naisvuoren päiväkodin kanssa keväällä 2018.  Koululuokat ja päiväkotiryhmät ovat päässeet tutustumaan voimistelun eri lajeihin oman valinnan mukaan. Peitsarin koululaiset pääsivät tutustumaan akrobatiavoimisteluun. Naisvuoren päiväkotilaiset puolestaan tutustuivat voimisteluun mielikuvien avulla.

Toisena kriteerinä stipendin saamiseksi on ollut seuran sisäiset koulutukset, joissa tavoitteena on ohjaajien osaamisen jakaminen ja osaamisen kehittäminen. MNV kouluttaakin sekä koulutuslisenssin avulla omia ohjaajiaan mutta myös järjestämällä ohjaajien omia workshopeja. Workshopeissa ohjaajat pääsevät yhdessä kehittämään uusia toimintatapoja ja harjoitteita sekä jakamaan omia hyväksi kokemiaan harjoitteita toisilleen. Marraskuussa mm. ohjaajat kerääntyvät yhteen vaihtamaan ideoita erilaisten leikkien maailmassa. MNV:n tavoitteena on osaamisen kehittämisen ohella myös tuoda ohjaajia samaan saliin ja lisätä ohjaajien yhteisöllisyyttä ja lisätä näin työpaikkaviihtyvyyttä.

Kolmantena kriteerinä stipendin saamiseen on ollut aktiivinen tiedottaminen seuran toiminnasta seuran omilla nettisivuilla. MNV on kehittänyt vuoden 2018 aikana tiedottamista sekä nettisivuilla kuin sosiaalisessa mediassakin. Seuran tavoitteena on toiminnan läpinäkyvyys ja toiminnan eri osa-aluiden tutuksi tekeminen seuran jäsenille.