Tiedote syyskauden kyselyn tuloksista

16.1.2018

Suuri kiitos kaikille syyskauden kyselyyn vastanneille! Kysely toteutettiin verkossa 27.11.-10.12.2017 ja kyselyn linkki lähetettiin kaikille jäsenille sähköpostitse. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös Facebook-sivumme kautta. Vastauksia kyselyyn saimme yhteensä 118, josta 85 % oli seuramme jäseniä vastaamishetkellä.

 

Ryhmäliikuntatuntien osalta vastaajien mielestä tulisi seuran panostaa enemmän lihaskuntotunteihin sekä kehonhuoltoon. Kiitosta annettiin liikuntatarjonnan hinta-laatu -suhteesta, ohjaajien osaamisesta ja käytössä olevien liikuntatilojen saavutettavuudesta. Liikuntakalenterin aikatauluissa on vielä kehittämisen varaa. Seuran näkyvyyteen Mikkelissä toivottiin parannusta ja noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että tiedottamista ja muuta viestintää tulisi kehittää. Jäsenmaksun suuruus koettiin sopivaksi ja toimiston palvelut riittäviksi. Vastaajien mielestä viestinnän tulisi jatkossakin painottua sähköpostiviestintään ja www-sivulle.

 

Tulemme seurassa keskustelemaan kyselyn tuloksista ja kehittämään toimintaamme annetun palautteen perusteella niin, että voimme jatkossakin tuottaa laadukkaita ja edullisia liikuntapalveluita kaikenikäisille. Palautetta seuralle voit antaa ympäri vuoden www-sivujen tai Facebook-sivun kautta.